(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

TIN TỨC VIDEO - CLIP TIN TỨC VIDEO - CLIP

INFOGRAPHIC - KTXH tháng 3 - 2022 INFOGRAPHIC - KTXH tháng 3 - 2022

biểu đồ biểu đồNIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2020 NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2020

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 2021 TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 2021

Điều tra doanh nghiệp Điều tra doanh nghiệp

Kế hoạch - Phương hướng công tác Thống kê Kế hoạch - Phương hướng công tác Thống kê

TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

VIDEO - CLIP VIDEO - CLIP

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn

0 2 5 2 8 0 2 5
Hôm nay: 389
Hôm qua: 518
Tuần này: 1.921
Tháng này: 13.770
Tổng cộng: 2.528.025