(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 2021 TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 2021

Điều tra doanh nghiệp Điều tra doanh nghiệp

TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Kế hoạch - Phương hướng công tác Thống kê Kế hoạch - Phương hướng công tác Thống kê

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2020 NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2020

INFOGRAPHIC KTXH THÁNG 9 INFOGRAPHIC KTXH THÁNG 9

biểu đồ biểu đồLiên kết web Liên kết web

TUYÊN TRUYỀN TUYÊN TRUYỀN

Các clip Các clip

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn

0 2 4 1 2 3 7 6
Hôm nay: 89
Hôm qua: 524
Tuần này: 1.931
Tháng này: 16.610
Tổng cộng: 2.412.376