(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
1 Cải tạo công trình trụ sở Chi cục Thống kê Hoà Vang Quản lý nhà nước 30/06/2021 31/12/2021 Tổng cục Thống kê Đang triển khai
2 Cải tạo trụ sở Cục Thống kê Quản lý nhà nước 01/01/2020 31/12/2020 Tổng cục Thống kê Hoàn thành
3 Sửa chữa Chi cục Thống kê khu vực Thanh Khê - Liên Chiểu Quản lý nhà nước 01/08/2022 30/09/2022 Tổng cục Thống kê cấp Đang triển khai
4 Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thống kê Liên Chiểu Quản lý nhà nước 28/03/2019 24/04/2019 Do Tổng cục Thống kê phân bổ Hoàn thành

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Video Video

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn