(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

TIN TỨC VIDEO - CLIP TIN TỨC VIDEO - CLIP

INFOGRAPHIC - KTXH tháng 2 - 2023 INFOGRAPHIC - KTXH tháng 2 - 2023

INFO NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2021 INFO NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2021

biểu đồ biểu đồTỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 2021 TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 2021

Điều tra doanh nghiệp Điều tra doanh nghiệp

Kế hoạch - Phương hướng công tác Thống kê Kế hoạch - Phương hướng công tác Thống kê

TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Liên kết web Liên kết web

VIDEO - CLIP VIDEO - CLIP

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn

0 2 7 2 8 8 3 9
Hôm nay: 179
Hôm qua: 926
Tuần này: 1.857
Tháng này: 18.647
Tổng cộng: 2.728.839