(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 2021 TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 2021

Điều tra doanh nghiệp Điều tra doanh nghiệp

TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2020 NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2020

INFOGRAPHIC KTXH THÁNG 11 INFOGRAPHIC KTXH THÁNG 11

biểu đồ biểu đồLiên kết web Liên kết web

TUYÊN TRUYỀN TUYÊN TRUYỀN

Các clip Các clip

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn

0 2 4 3 7 4 6 4
Hôm nay: 73
Hôm qua: 538
Tuần này: 3.021
Tháng này: 6.922
Tổng cộng: 2.437.464