(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Năm 2018 29/12/2018

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 11 và 11 tháng năm 2018 29/11/2018

Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018 thành phố Đà Nẵng 29/10/2018

(Trích báo cáo kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018 thành phố Đà Nẵng)

TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM QUÝ 2 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 19/06/2018

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 3, quý I năm 2018 30/03/2018

Trích báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 3, quý I năm 2018

 

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Video Video

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn