(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Lấy ý kiến về nhu cầu, yêu cầu triển khai chuyển đổi số của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 01/11/2021

Thống kê cần cập nhật và theo sát diễn biến của kinh tế - xã hội 27/10/2021

Hội nghị trực tuyến tập huấn Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021 27/10/2021

Thực hiện Quyết định số 1176/Q Đ-TCTK ngày 9 tháng 7 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Về việc điều tra Thu thập thông tin bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2...

Bên lề Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV: Không để thống kê chỉ là con số 26/10/2021

Chiều 25/10, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

UBTV Quốc hội: Xây dựng cơ sở pháp lý để thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia 26/10/2021

Cơ quan soạn thảo cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đại biểu Quốc hội cho ý kiến, nếu Quốc hội đồng thuận cao thì thông qua ngay tại Kỳ họp thứ 2.

[VIDEO] Tin tức về Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê 21/10/2021

[INFO GRAPHIC] Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê 20/10/2021

Cục Thống kê Đà Nẵng làm việc với cơ quan báo đài về tuyên truyền dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê 15/10/2021

Để thực hiện tốt hơn Luật Thống kê 09/10/2021

Danh mục Chỉ tiêu thống kê quốc gia là nội dung quan trọng của Luật Thống kê. Sau 5 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả tích cực, cũng còn những hạn chế và đứng trước những yêu cầu mới; danh mục nà...

“Vướng nhất là nguồn lực thực hiện” 05/10/2021

Tại hội thảo "Rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia" do Tổng cục Thống kê tổ chức ngày 1.10, các đại biểu đã đề xuất bổ sung nhiều chỉ tiêu. Tuy vậy, Tổng cục trưởng Tổng cục ...

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn