(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Biểu mẫu Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh 27/09/2023

Biểu mẫu hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh

Hội nghị tập huấn điều tra chi tiêu khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam 21/09/2023

Thực hiện Quyết định số 313/QĐ-TCTK ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam;

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng tám và 8 tháng năm 2023 29/08/2023

Xét duyệt đề tài sáng kiến năm 2023 28/08/2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 30/06/2023

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng Quý II và 6 tháng đầu năm 2023 30/06/2023

THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển công chức vào Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng 21/06/2023

Tài liệu tập huấn điều tra Vô vị lợi 20/06/2023

Tinh hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng năm và 5 tháng đầu năm 2023 29/05/2023

THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển Vòng 2 và kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 25/05/2023

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn