(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng
Author: test test Updated: 14/05/2018 Views: 361

 

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn