(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Thông báo mã số tên đơn vị hành chính mới

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 350/TCTK-PPCĐ Người ký Nguyễn Bích Lâm
Ngày ban hành 18/03/2020 Ngày xuất bản 23/03/2020
Ngày hiệu lực 18/03/2020 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Khác Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Tổng Cục Thống kê Cơ quan ban hành Tổng Cục Thống kê
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: CV 350-PPCD (QUy dinh Ma dinh danh cac don vi Hanh chinh moi).pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết định Áp dụng phần mềm quản lý cuộc họp của Tổng cục Thống kê
  2. QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng
  3. V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
  4. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn