(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số Bộ kế hoạch và Đầu tư 03/10/2022

Hội nghị tập huấn Điều tra cá thể 01/10/2022 22/09/2022

QĐ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Đà... 15/08/2022

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày...

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 09/08/2022

Chỉ thị về tăng cường công tác thống kê trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 29/07/2022

Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê làm việc tại Đà Nẵng 13/07/2022

THÔNG BÁO điều chỉnh tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 06/07/2022

THÔNG BÁO tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2022 05/07/2022

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 29/06/2022

THÔNG BÁO tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 10/06/2022

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn