(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Trung thu cho em năm 2020 05/10/2020

Hội nghị tập huấn Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể năm 2020 01/10/2020

Hội nghị tập huấn Phương án Điều tra cá thể năm 2020 09/09/2020

Công bố Quyết định bổ nhiệm lại 13/07/2020

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 03/07/2020

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra Nông thôn, Nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 tại Đà Nẵng 26/06/2020

Hội nghị tập huấn Điều tra Doanh nghiệp năm 2020 06/03/2020

Căn cứ Quyết định số 1193/QĐ-TCTK ngày 30/7/2019 của Tổng cục Thống kê về tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020 và Kế hoạch Điều tra doanh nghiệp số 100/KH-CTK ngày 05/3/2020 của Cục Thống kê thành...

Hội nghị tập huấn Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 26/02/2020

Thực hiện kế hoạch công tác thống kê năm 2020 và Quyết định 1261/QĐ-TCTK ngày 19/8/2019 của Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2020, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng tổ...

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 18/12/2019

Ngày 12/12/2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, người lao động thuộc Cục.

Hội nghị tuyên truyền Luật Thống kê tại Quận Cẩm Lệ 11/12/2019

Thực hiện công tác tuyên truyền Luật Thống kê số 89/2015/QH13

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn