(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Ngày 06/5 hằng năm - Ngày Thống kê Việt Nam 05/05/2022

Sau khi đất nước giành được độc lập, ngày 6/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam thuộc Bộ Quốc dân Kinh tế - tiền thân của ngành Thống kê và Tổng cục...

Báo cáo chuyên đề kiến thức quân sự, an ninh quốc phòng năm 2022 29/04/2022

Hội thảo Đánh giá thực hiện và góp ý xây dựng Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã 20/04/2022

Tài liệu Hội thảo góp ý xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 19/04/2022

Hội nghị tập huấn Điều tra Doanh nghiệp năm 2022 08/04/2022

Thực hiện Quyết định số 966/QĐ-TCTK ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2022.

Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Thống kê họp giao ban định kỳ 25/03/2022

Quyết định số 288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Khung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 24/03/2022

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 28/2/2022 ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của...

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 3/2022 24/03/2022

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra Biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình 01/4/2022 21/03/2022

Thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TCTK ngày 16/8/2021 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2022 (viết gọn là Điều tra BĐDS...

Hoạt động thống kê Nhà nước - Phim tài liệu phục vụ Hội nghị Thống kê toàn quốc 17/03/2022

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn