(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Biểu mẫu Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh 27/09/2023

Biểu mẫu hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh

Hội nghị tập huấn điều tra chi tiêu khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam 21/09/2023

Thực hiện Quyết định số 313/QĐ-TCTK ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam;

Quyết định Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã... 21/09/2023

Ngày 21 tháng 9 năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2053/QĐ-UBND về Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ...

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng tám và 8 tháng năm 2023 29/08/2023

Hội nghị tập huấn Điều tra Người Khuyết tật năm 2023 29/08/2023

Xét duyệt đề tài sáng kiến năm 2023 28/08/2023

Năm 2023, số lượng đề tài sáng kiến cấp cơ sở đăng ký nhiều hơn các năm và đề tài liên quan đến ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác thống kê được các tác giả quan tâm nhiều...

Về việc ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 31/07/2023

Thực hiện ý kiến của Bộ kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 589/BKĐT-TCTK về việc hướng dẫn ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện,...

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 7 và 7 tháng năm 2023 29/07/2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 30/06/2023

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng Quý II và 6 tháng đầu năm 2023 30/06/2023

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn