(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Hội nghị tập huấn Điều tra Giá sản xuất Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản năm gốc 2020 31/03/2021

Hội nghị tập huấn Biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2021 25/03/2021

Hội nghị triển khai Luật Thống kê 30/11/2020

Trung thu cho em năm 2020 05/10/2020

Hội nghị tập huấn Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể năm 2020 01/10/2020

Hội nghị tập huấn Phương án Điều tra cá thể năm 2020 09/09/2020

Công bố Quyết định bổ nhiệm lại 13/07/2020

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 03/07/2020

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra Nông thôn, Nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 tại Đà Nẵng 26/06/2020

Hội nghị tập huấn Điều tra Doanh nghiệp năm 2020 06/03/2020

Căn cứ Quyết định số 1193/QĐ-TCTK ngày 30/7/2019 của Tổng cục Thống kê về tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020 và Kế hoạch Điều tra doanh nghiệp số 100/KH-CTK ngày 05/3/2020 của Cục Thống kê thành...

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn