(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
THÔNG BÁO Về việc tiếp công dân của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 04/11/2021

Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Chi cục Thống kê khu vực 12/04/2021

Quyết định thành lập Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 17/03/2021

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ 12/03/2021

Công bố quyết định bổ nhiệm lại Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê quận Hải Châu 08/03/2021

Thông tin trúng tuyển và bố trí công tác đối với thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng 20/04/2020

V/v tuyển dụng công chức và bố trí công tác

Cục Thống kê - Thành phố Đà Nẵng 19/08/2008

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn