(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 07/02/2023

Phê duyệt Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và triển khai Ngày Chuyển đổi số Bộ Kế hoạch và Đầu tư 15/09/2022

Quyết định số 1572/QĐ-BKHĐT ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 tại thành phố Đà... 30/08/2022

Tuyên truyền văn bản trong và ngoài ngành 22/06/2022

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, NĂM 2022 13/04/2022

Ngày 13 tháng 4 năm 2022, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về xây dựng KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, NĂM 2022

Quyết định 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của UB Quốc gia về chuyển đổi số v/v Ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 15/03/2022

THÔNG BÁO về việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 nhằm hạn chế phát sinh F0 trong công chức, người lao động đơn vị 21/02/2022

Công văn của Cục trưởng chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 10/02/2022

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2022 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 23/12/2021

GM Hội nghị công chức và người lao động Văn phòng Cục Thống kê năm 2021 21/12/2021

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn