(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 tại thành phố Đà... 30/08/2022

Tuyên truyền văn bản trong và ngoài ngành 22/06/2022

THÔNG BÁO về việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 nhằm hạn chế phát sinh F0 trong công chức, người lao động đơn vị 21/02/2022

Công văn của Cục trưởng chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 10/02/2022

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2022 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 23/12/2021

GM Hội nghị công chức và người lao động Văn phòng Cục Thống kê năm 2021 21/12/2021

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam gia đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 01/12/2021

THÔNG BÁO Về việc tiếp công dân của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 04/11/2021

Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Thống kê giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và... 29/10/2021

Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc Covid-19 31/08/2021

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn