(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM QUÝ 2 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 19/06/2018

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 5 năm 2018 29/05/2018

(Trích từ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 5 năm 2018)

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng - Tháng 4 năm 2018 08/05/2018

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 3, quý I năm 2018 30/03/2018

Trích báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 3, quý I năm 2018

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2018 của Cục Thống kê Đà Nẵng 11/12/2017

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 7 năm 2017 01/08/2017

(Nguồn: Trích báo cáo Kinh tế - xã hội tháng 7 Cục Thống kê Đà Nẵng)

Tình hình kinh tế-xã hội TP. Đà Nẵng tháng 5 năm 2017 05/06/2017

Nguồn báo cáo kinh tế-xã hội tháng 5 năm 2017 của Cục Thống Kê Đà Nẵng

Tình hình kinh tế-xã hội TP. Đà Nẵng tháng 4 năm 2017 05/06/2017

Nguồn báo cáo kinh tế-xã hội tháng 4 năm 2017 của Cục Thống Kê Đà Nẵng

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng Quý I năm 2017 17/04/2017

(Trích Báo cáo KTXH tháng 3-2017 Cục Thống kê Đà Nẵng)

Tình hình kinh tế-xã hội TP. Đà Nẵng tháng 2 năm 2017 24/02/2017

(Nguồn báo cáo kinh tế-xã hội tháng 2 năm 2017 của Cục Thống Kê Đà Nẵng)

Video Video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn