(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Tình hình kinh tế xã hội Quý IV và năm 2020 thành phố Đà Nẵng 29/12/2020

Số liệu thống kê kinh tế xã hội năm 2020 thành phố Đà Nẵng [Infographic] 29/12/2020

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2020 29/12/2020

Cục Trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng gửi thư cảm ơn Quý doanh nghiệp 19/09/2020

Quy trình cung cấp thông tin trực tuyến đánh giá tác động của Dịch Covid-19 (đợt 2) và thông tin số điện thoại các đơn vị hướng dẫn, hỗ trợ doanh... 10/09/2020

Điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 10/09/2020

Tổng cục Thống kê điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (lần hai) 09/09/2020

Nguồn: Tin từ Tổng cục Thống kê (gso.gov.vn)

Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê gửi thư đến Giám đốc doanh nghiệp 09/09/2020

Về điều tra đột xuất dánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Thư gửi hộ gia đình điều tra lao động việc làm năm 2020 01/09/2020

Số liệu thống kê kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 thành phố Đà Nẵng [Infographic] 30/06/2020

(Số liệu trình bày dạng Infographic)

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn