(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Danh sách đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm năm 2014 12/03/2015

Danh sách các chuyên đề năm 2014 và tên cán bộ thực hiện đề tài

Ban hành Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững địa phương 21/02/2014

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2157/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 về việc Ban hành Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững địa phương giai đoạn 2013-2020. Theo đó, có 43 chỉ tiêu giám...

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn