(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Nghị quyết số 80/2019/QH14 về Gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập... 28/09/2019

Nghị quyết số 84/2019/QH14 Kỳ họp thứ 7 khóa XIV 28/09/2019

Nghị quyết 76/2019/QH14 về chương trình giám sát Quốc hội 28/09/2019

Nghị quyết số 75/2019/QH14 26/09/2019

Tài liệu họp Chi bô Cục Thống kê Đà Nẵng tháng 3-2019 05/03/2019

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn