(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

[VIEDEO] Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10-10-2022 10/10/2022

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số Bộ kế hoạch và Đầu tư 03/10/2022

Bộ nhận diện, biểu trưng ngày chuyển đổi số quốc gia 03/10/2022

Kết nối số hóa và khai thác sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu thống kê 17/03/2022

Ngày 17-3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến thống kê toàn quốc tổng kết và đánh giá công tác thống kê với chủ đề "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả." Ủy viên...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam gia đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 01/12/2021

Chuyển đổi số trong hoạt động thống kê - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê 01/12/2021

Xác định ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số là nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao vai trò, vị thế của ngành, thời gian qua, Cục Thống kê Đà Nẵng đầu tư, nâng cấp hạ tầng cơ sở, đẩy mạnh...

Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong điều tra thống kê 10/11/2021

Trong năm 2021, Tổng cục Thống kê tiến hành 26 cuộc điều tra, trong đó 50% sử dụng phiếu điện tử. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2025, thay thế 85% phiếu giấy bằng phiếu điện tử trong điều tra và tổng...

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn chuyển đổi số với chủ đề “Chiến lược chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số;... 22/10/2021

Thành phố Đà Nẵng đang bước vào công cuộc chuyển đổi số với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp, các ngành và sự tham gia của toàn xã hội. Chuyển đổi số là “động lực”...

[VIDEO] Hướng dẫn nhập thông tin đối với phiếu Cơ sở SXKD cá thể trên thiết bị di động CAPI 27/06/2021

Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng CAPI - Tổng điều tra kinh tế 2021 giai đoạn 2 04/06/2021

Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng CAPI Phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và phiếu co sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn