(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 16/01/2015

Thông tư Số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Tính GDP địa phương quy về một mối 20/08/2014

Nguồn: Báo chính phủ và trang tin Tổng Cục Thống kê

164 thuật ngữ thống kê thông dụng nhất 02/06/2009

164 thuật ngữ thống kê thông dụng nhất để đưa vào cuốn sách này. Cuốn sách gồm ba phần: phần một gồm 33 thuật ngữ về lý thuyết thống kê và các chỉ tiêu tổng hợp; phần hai gồm 90 thuật ngữ về thống kê...

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn