(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

[VIDEO] Hướng dẫn nhập thông tin đối với phiếu Cơ sở SXKD cá thể trên thiết bị di động CAPI 27/06/2021

[CLIP] Tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 22/06/2021

Tuyên truyền Tổng điều tra giai đoạn 2

V/v phân công, đứng điểm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2) 22/06/2021

[AUDIO] Hỏi đáp về Tổng điều tra 20/06/2021

V/v phân công, đứng điểm Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2) 19/06/2021

V/v tăng cường công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2) 18/06/2021

Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng CAPI - Tổng điều tra kinh tế 2021 giai đoạn 2 04/06/2021

Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng CAPI Phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và phiếu co sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Sở Thông tin truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí về tuyên truyền tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại Đà Nẵng 19/04/2021

[VIDEO] Tổng điều tra kinh tế 2021 tại Đà Nẵng - Phóng sự do đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng thực hiện ngày 14-4-2021 14/04/2021

Đoàn kiểm tra, giám sát trung ương làm việc tại Đà Nẵng về công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 14/04/2021

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn