(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Cục Thuế Đà Nẵng phối hợp tuyên truyền về công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 20/03/2021

Hướng dẫn liên kết đến trang Doanh nghiệp thực hiện kê khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 16/03/2021

VIDEO hướng dẫn kê khai phiếu điều tra kính tế đối với đơn vị hiệp hội 03/03/2021

VIDEO Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai trên phiếu điện tử 02/03/2021

Hỏi đáp về Tổng điều tra kinh tế năm 2021 01/03/2021

Giới thiệu cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 01/03/2021

Thông tin đường dây nóng Tổng điều tra kinh kế 2021 28/02/2021

Công văn của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc phối hợp thực hiện điều tra doanh nghiệp 26/02/2021

Kế hoạch công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021 26/02/2021

Kế hoạch triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 25/02/2021

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn