(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Từ ngày 1-4-2019, tổng điều tra dân số và nhà ở tại thành phố 15/11/2018

Thành phố Đà Nẵng thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở từ 1/4/2019 03/09/2018

Theo Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cả nước nói chung, trong đó có thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 từ 0 giờ ngày 1/4/2019.

Hội nghị tập huấn vẽ sơ đồ nền, phân chia địa bàn điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 31/08/2018

Hội nghị Tập huấn Tổng duyệt Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 21/08/2018

Công bố của ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương 21/04/2009

Theo thông báo kèm theo công văn 103/BCĐTW ngày 20/4/2009 của Ban Chỉ Đạo Trung Ương, tất cả các gia đình trên toàn lãnh thổ Việt Nam, trong suốt thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 năm...

Tổng điều tra dân số và nhà ờ 2/4/2009 tại thành phố Đà Nẵng đã kết thúc 20/04/2009

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên thành phố Đà nẵng đã kết thúc vào lúc 17g30 chiều ngày 19/4/2009

Tiến độ Tổng điều tra dân số đến hết ngày 17-4 18/04/2009

Chỉ cỏn chưa đến 5% dân số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa được điều tra. Dây là những cư dân sống trong những địa bàn khó đi lại, hoặc thường xuyên vắng nhà, điều tra viên khó tiếp xúc

Tiến độ Tổng điều tra dân số đến hết ngày14/4/2009 15/04/2009

Trên toàn thành phố, công tác Tổng điều tra dân số đang đi vào giai đoạn cuối của điều tra thực địa

Phóng sự ảnh: Công tác điều tra dân số và nhà ở 1-4-2009 13/04/2009

Khai đúng, khai đủ là trách nhiệm của mỗi người dân, đây là câu khẩu hiệu của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở 1-4-2009 lần này. Và đoàn công tác đã ghi lại vài hình ảnh cho hoạt động tổng điều...

Tiến độ Tổng điều tra đến hết ngày 11/4/2009 12/04/2009

Tại một số nơi, công tác điều tra, ghi phiếu thực địa đang đi vào giai đoạn kết thúc. Hiện nay việc điều tra ghi phiếu đã ổn định do ĐTV đã thuộc câu hỏi, quy trình điều tra, nắm vững nghiệp vụ ghi...

Video Video

 

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn