(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Hội nghị Tổng kết công tác Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Đà Nẵng 18/10/2019

Số liệu dân số thành phố Đà Nẵng theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1/4/2019 11/09/2019

Công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số 2019: Cả nước có hơn 96,2 triệu người, Đà Nẵng có 1.134.310 người 11/07/2019

Tin tức tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 8-4-2019 do đài TTXVN thực hiện 08/04/2019

Quận Sơn Trà thực hiện công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở tại địa bàn 07/04/2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở tại Huyện Hòa Vang đến ngày 6-4-2019 06/04/2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở tại địa bàn quận Liêu Chiểu ngày 5-4-2019 05/04/2019

Đoàn giám sát Trung ương làm việc tại Đà Nẵng về công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 04/04/2019

Thời hạn kê khai trực tuyến Tổng điều tra dân số và nhà ở đối với các hộ đăng ký 03/04/2019

Tổng điều tra dân số tại thành phố Đà Nẵng khó khăn thu thập thông tin ở một số chung cư 02/04/2019

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn