(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Hội nghị Tổng kết công tác Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Đà Nẵng 18/10/2019

Số liệu dân số thành phố Đà Nẵng theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1/4/2019 11/09/2019

Công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số 2019: Cả nước có hơn 96,2 triệu người, Đà Nẵng có 1.134.310 người 11/07/2019

Tin tức tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 8-4-2019 do đài TTXVN thực hiện 08/04/2019

Quận Sơn Trà thực hiện công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở tại địa bàn 07/04/2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở tại Huyện Hòa Vang đến ngày 6-4-2019 06/04/2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở tại địa bàn quận Liêu Chiểu ngày 5-4-2019 05/04/2019

Đoàn giám sát Trung ương làm việc tại Đà Nẵng về công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 04/04/2019

Thời hạn kê khai trực tuyến Tổng điều tra dân số và nhà ở đối với các hộ đăng ký 03/04/2019

Tổng điều tra dân số tại thành phố Đà Nẵng khó khăn thu thập thông tin ở một số chung cư 02/04/2019

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn