(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Quyết định ban hành quy trình kiểm tra giám sát của Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng 25/02/2016

Công bố Quyết định khen thưởng và danh sách các cá nhân được khen thưởng năm 2015 25/02/2016

Công bố kết quả các tập thể và cá nhân được công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2015.

Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2016 24/02/2016

Quyết định số 1139/QĐ-TCTK ngày 11/12/2015 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành thống kê năm 2016 của Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công văn số 167/CV-CTK về thống nhất nơi nhận đối với một số biểu mẫu báo cáo Thống kê định kỳ. 12/06/2015

Công văn của Cục Thống kê thống nhất việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, huyện, xã đối với các biểu do ủy ban nhân dân cấp quận huyện xã phường thực hiện.

Tài liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp Huyện, xã 10/04/2015

Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện xã ban hành theo quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 17 tháng 1 năm 2015.

Kế hooạch phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức Thống kê giai đoạn 2015 - 2020 tại thành phố Đà Nẵng 12/03/2015

Ngày 26/1/2015 Cục Thống kê Đà Nẵng ký ban hành kế hoạch sô 26/KH-CTK về việc ban hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức Thống kê giai đoạn 2015 - 2020 tại thành phố Đà...

Kế hoạch công tác kiểm tra giám sát nghiệp vụ thống kê 2015 12/03/2015

Quyết định số 02/QĐ-CTK ngày 4/3/2015 về việc ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát nghiệp vụ thống kê 2015

Quyết định ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 của Cục Thống kê Đà Nẵng 12/03/2015

Ngày 9/3/2015 Cục trưởng ký Quyết định số 03/QĐ-CTK về việc ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 của Cục Thống kê Đà Nẵng

Công bố Kết luận và kết quả công tác thanh tra đối với Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Đà Nẵng 04/03/2015

Công bố Kết luận và kết quả công tác thanh tra đối với Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn

Kế hoạch kiểm tra giám sát nghiệp vụ thống kê năm 2014 14/03/2014

Bộ phận pháp chê Thanh tra thông báo Quyết định số 13/QĐ-CTK ngày 12 tháng 3 năm 2014 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát nghiệp vụ thống kê năm 2014

Video Video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn