(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
[VIDEO] Tin tức về Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê 21/10/2021

[INFO GRAPHIC] Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê 20/10/2021

Cục Thống kê Đà Nẵng làm việc với cơ quan báo đài về tuyên truyền dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê 15/10/2021

Để thực hiện tốt hơn Luật Thống kê 09/10/2021

Danh mục Chỉ tiêu thống kê quốc gia là nội dung quan trọng của Luật Thống kê. Sau 5 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả tích cực, cũng còn những hạn chế và đứng trước những yêu cầu mới; danh mục...

Thông tin về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan Cục Thống kê 01/04/2019

Quyết định ban hành quy trình kiểm tra giám sát của Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng 25/02/2016

Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2016 24/02/2016

Quyết định số 1139/QĐ-TCTK ngày 11/12/2015 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành thống kê năm 2016 của Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tài liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp Huyện, xã 10/04/2015

Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện xã ban hành theo quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 17 tháng 1 năm 2015.

Kế hooạch phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức Thống kê giai đoạn 2015 - 2020 tại thành phố Đà Nẵng 12/03/2015

Ngày 26/1/2015 Cục Thống kê Đà Nẵng ký ban hành kế hoạch sô 26/KH-CTK về việc ban hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức Thống kê giai đoạn 2015 - 2020 tại thành phố Đà...

Quyết định ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 của Cục Thống kê Đà Nẵng 12/03/2015

Ngày 9/3/2015 Cục trưởng ký Quyết định số 03/QĐ-CTK về việc ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 của Cục Thống kê Đà Nẵng

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn