(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Phân tích kết quả khảo sát đánh giá tác động dịch covid-19 lần 2 13/10/2020

Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê gửi thư đến Giám đốc doanh nghiệp 09/09/2020

Về điều tra đột xuất dánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Điều tra bổ sung đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp 10/04/2020

Điều tra doanh nghiệp năm 2020: cần sự đồng hành của mỗi doanh nghiệp 07/04/2020

Ứng dụng công nghệ, thu thập dữ liệu trực tuyến Điều tra doanh nghiệp 2020 07/04/2020

Tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2020 qua hệ thống công nghệ thông tin 01/04/2020

ĐNO - Cục Thống kê thành phố cho biết, hôm nay (1-4) tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2020 bằng hình thức kê khai thông tin qua mạng.

Sắp tiến hành điều tra hơn 700.000 doanh nghiệp Việt Nam 01/04/2020

[VIDEO] Hướng dẫn thực hiện khai thông tin phiếu điều tra doanh nghiệp 2020 20/03/2020

Công văn số của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2020 20/03/2020

Công văn số 1357/UBND-TKTH ngày 09/3/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng

DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VÀ CCTK QUẬN, HUYỆN 24/03/2015

Tài liệu hướng dẫn ĐTDN năm 2015

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn