(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tổng cục Thống kê gửi thư đến ông, bà Giám đốc-Tổng giám đốc doanh nghiệp 04/04/2023

InfoGraphic hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai thông tin trực tuyến 01/04/2023

Hội nghị Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế năm 2021 18/05/2022

Sáng 18-5, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh – Trưởng...

Hội nghị trực tuyến tập huấn Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021 27/10/2021

Thực hiện Quyết định số 1176/Q Đ-TCTK ngày 9 tháng 7 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Về việc điều tra Thu thập thông tin bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm...

Phân tích kết quả khảo sát đánh giá tác động dịch covid-19 lần 2 13/10/2020

Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê gửi thư đến Giám đốc doanh nghiệp 09/09/2020

Về điều tra đột xuất dánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Điều tra bổ sung đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp 10/04/2020

Điều tra doanh nghiệp năm 2020: cần sự đồng hành của mỗi doanh nghiệp 07/04/2020

Ứng dụng công nghệ, thu thập dữ liệu trực tuyến Điều tra doanh nghiệp 2020 07/04/2020

Tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2020 qua hệ thống công nghệ thông tin 01/04/2020

ĐNO - Cục Thống kê thành phố cho biết, hôm nay (1-4) tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2020 bằng hình thức kê khai thông tin qua mạng.

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn