(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 01/01/2023

21/03/2017

Lịch công tác tuần 13 -2017 (20/3/2017 - 27/3/2017)

Lịch công tác tuần 9 - 2017 24/02/2017

Lịch công tác tuần 9 - 2017 (từ ngày 20/2 đến ngày 26/2)

Lịch công tác tuần 8 - 2017 24/02/2017

Lịch công tác tuần 8- 2017 (từ ngày 13/2 đến ngày 19/2)

Lịch công tác tuần 7 - 2017 24/02/2017

Lịch tuần 7 - 2017 (Từ ngày 6/2 đến ngày 12/2)

Lịch công tác tuần 51 - 2016 (từ ngày 12/12 đến ngày 18/12) 16/12/2016

Lịch công tác tuần 51 - 2016 (từ ngày 12/12 đến ngày 18/12)

Lịch công tác tuần 45 31/10/2016

Lịch công tác tuần 45 - 2016 (từ ngày 31/10/2016 đến 6/11/2016)

Lịch công tác tuần 44 31/10/2016

Lịch công tác tuần 44 - 2016 (từ ngày 24/11/2016 đến 30/11/2016)

Lịch công tác tuần 43 31/10/2016

Lịch công tác tuần 42 31/10/2016

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn