(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
21/03/2017

Lịch công tác tuần 13 -2017 (20/3/2017 - 27/3/2017)

Lịch công tác tuần 9 - 2017 24/02/2017

Lịch công tác tuần 9 - 2017 (từ ngày 20/2 đến ngày 26/2)

Lịch công tác tuần 8 - 2017 24/02/2017

Lịch công tác tuần 8- 2017 (từ ngày 13/2 đến ngày 19/2)

Lịch công tác tuần 7 - 2017 24/02/2017

Lịch tuần 7 - 2017 (Từ ngày 6/2 đến ngày 12/2)

Lịch công tác tuần 51 - 2016 (từ ngày 12/12 đến ngày 18/12) 16/12/2016

Lịch công tác tuần 51 - 2016 (từ ngày 12/12 đến ngày 18/12)

Lịch công tác tuần 45 31/10/2016

Lịch công tác tuần 45 - 2016 (từ ngày 31/10/2016 đến 6/11/2016)

Lịch công tác tuần 44 31/10/2016

Lịch công tác tuần 44 - 2016 (từ ngày 24/11/2016 đến 30/11/2016)

Lịch công tác tuần 43 31/10/2016

Lịch công tác tuần 42 31/10/2016

Lịch công tác tuần 41 31/10/2016

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn