(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

PHIẾU KÊ KHAI THỐNG KÊ TÌNH HÌNH HIỆN TẠI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN 17/01/2011

TÌNH HÌNH HIỆN TẠI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN

Tập huấn điều tra chi nhánh doanh nghiệp năm 2009 11/12/2009

Thực hiện chương trình công tác năm 2009 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố giao theo quyết định số 10029/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 và quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 06/03/2009 của UBND...

Điều tra thử hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất trực thuộc năm 2008 25/11/2009

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và...

Khảo sát doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp, dự án FDI năm 2009 19/11/2009

Triển khai một số nhiệm vụ công tác UBND thành phố Đà Nẵng giao quý IV năm 2009 Căn cứ vào Quyết định số 1716/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng, ngày 06 tháng 3 năm 2009, Quyết định số...

Điều tra Khảo sát mức sống hộ gia đình - ý kiến của điều tra viên 26/12/2008

Điều tra Khảo sát mức sống hộ gia đình là một cuộc điều tra lớn của ngành thống kê được tổ chức 2 năm một lần. Tuy được tổ chức chặt chẻ, qui chuẩn nhưng cuộc điều tra cũng ngày càng trở nên nặng nề...

Điều tra vốn đầu tư phát triển trên địa bàn năm 2008 24/11/2008

Giới thiệu về cuộc điều tra Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Theo dõi các báo cáo Tổng điều tra dân số 19/11/2008

Tình hình thực hiện các báo cáo của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở quận/huyện

Điều tra khảo sát mức sống 2008 đã hoàn thành giai đoạn 1 11/11/2008

Thu nhập của cư dân Đà Nẵng năm 2008

Tập huấn vẽ sơ đồ và lập bảng kê trong Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2009 11/11/2008

Đà Nẵng tiến hành tổ chức tập huấn nghiệp vụ vẽ sơ đồ, lập bảng kê trong Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009

Giới thiệu công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009 11/11/2008

Bài viết sau giới thiệu về công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ được tiến hành trên toàn quốc vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2009

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn