(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tiến độ Tổng điều tra dân số đến hết ngày14/4/2009
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 15/04/2009 Lượt xem: 29

Trên toàn thành phố, công tác Tổng điều tra dân số đang đi vào giai đoạn cuối của điều tra thực địa

Tính đến cuối ngày 14/4/2009 tiến độ điều tra như sau:
Toàn Thành phố
Chia ra
Nhân khẩu thực tế thường trú
Nhân khẩu đặc thù
Chung cả 2 loại
Địa bàn toàn bộ
Địa bàn mẫu
Kết quả rà soát sơ đồ, bảng kê
+Tổng số hộ (hộ)
214746
214746
175643
39103
X
+Tổng số nhân khẩu (người)
857993
846686
695053
151633
11307
Tiến độ đến 14/4
+Tổng số hộ (hộ)
190843
190843
158098
32745
X
+Tổng số nhân khẩu (người)
737386
727015
600989
126026
10371
Tỷ lệ thực hiện đến 14/4 (%)
+Hộ
88,87
88,87
90,01
83,74
X
+Nhân khẩu
85,94
85,86
86,47
83,11
91,72

Công tác điều tra, ghi phiếu thực địa đang đi vào giai đoạn kết thúc. Hiện nay việc Ban chỉ đạo Thành phố đã yêu cầu giám sát viên các cấp cần bám sát điều tra viên và tổ trưởng để kiểm tra quá trình phỏng vấn điều tra tại hộ và việc thực hiệc chức năng của tổ trưởng.

Chấp hành công điện số 547/CĐ-TTg ngày 10/4/2009 của Chính phủ, ban chỉ đạo Thành phố đã chỉ đạo các ban chỉ đạo cấp quận/huyện, phường/xã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tiến độ và chất lượng điều tra, chống tư tưởng chủ quan, lướt nhanh, làm ẩu, chạy theo tiến độ.

Trong những ngày qua các ban chỉ đạo các cấp hoạt động rất tích cực thực hiện việc kiểm tra phiếu. Bên cạnh đó, chiến dịch tuyên truyền cho Tổng điều tra vẫn tiếp tục; các báo, đài phát thanh, truyền hình vẫn tiếp tục đưa tin, phóng sự về công tác Tổng điều tra.

Văn phòng BCĐ TĐTDS&NƠ TP Đà Nẵng

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn