(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Thành phố Đà Nẵng thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở từ 1/4/2019
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 03/09/2018 Lượt xem: 214

Theo Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cả nước nói chung, trong đó có thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 từ 0 giờ ngày 1/4/2019.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra) nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số…

Nội dung điều tra, bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 01/4/2019. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7 năm 2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV năm 2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II năm 2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý IV năm 2020.

Theo Quyết định, thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp. Cụ thể, ở trung ương, thành phần Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương gồm 01 Phó Thủ tướng làm Trưởng ban; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng ban thường trực; và một phó trưởng ban Tổng Cục  trưởng Tổng cục Thống kê; Ủy viên là  lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương.

Ở địa phương, thành phần Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện gồm: 1 Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Trưởng ban; Thủ trưởng Cơ quan Thống kê cùng cấp làm Phó Trưởng ban thường trực; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Ngoại vụ, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Dân tộc, Mặt trận Tổ quốc cùng cấp làm Ủy viên; 1 Phó Thủ trưởng cơ quan Thống kê cùng cấp làm Ủy viên thường trực.

Thành phần Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã gồm: 1 Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân xã làm Trưởng ban; Trưởng Công an, Mặt trận Tổ quốc, công chức về địa chính tại xã, phường làm Ủy viên; 1 công chức văn phòng - thống kê làm Ủy viên thường trực.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở từ cấp huyện đến cấp trung ương được thành lập Văn phòng giúp việc do cơ quan Thống kê cùng cấp chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã tự giải thể sau 5 ngày kể từ ngày Ban Chỉ đạo Tổng điều tra trung ương công bố kết quả điều tra toàn bộ Tổng điều tra.

Theo quy định của BCĐ TW, tại thành phố Đà Nẵng sẽ có 1 ban chỉ đạo cấp thành phố, 7 ban chỉ đạo cấp quận/huyện; đồng thời thành lập 01 văn phòng giúp việc cấp thành phố và 7 tổ giúp việc cấp quận/huyện.

Hiện nay, các địa phương trên cả nước đang gấp rút thực hiện các bước tiếp theo để chuẩn bị cho công tác Tổng điều tra sắp đến.

Thực hiện Quyết dịnh số 01/QĐ-BCĐTW trong tháng 8-2018, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Tập huấn vẽ sơ đồ nền, phân chia địa bàn điều tra theo hướng dẫn Tổng cục; đồng thời tham mưu cấp thành phố thành lập Ban Chỉ đạo theo quy định trước 15/9/2018. Công tác xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị lực lượng tham gia điều tra ở cấp thành phố và cấp quận/huyện đang được Cục Thống kê triển khai đồng bộ.

Công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cuộc Tổng điều tra để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính các cho cơ quan thống kê nhà nước, góp phần thực hiện thành công Tổng điều tra. Đồng thời, người dân cũng có quyền khiếu nại tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê của các tổ chức, cá nhân trong cuộc tổng điều tra.

Theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương, Công tác tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra sẽ được chia ra làm 2 giai đoạn; giai đoạn 1 sẽ thực hiện ở 04 tỉnh; giai đoạn 2 sẽ thực hiện trên toàn quốc. Thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung thực hiện công tác tuyên truyền trong giai đoạn 2 với 2 đợt. Đợt 1 từ tháng 11 đến tháng 12/2018; đợt 2 sẽ từ tháng 3 đến 4 năm 2019.

 
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn