(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Từ ngày 1-4-2019, tổng điều tra dân số và nhà ở tại thành phố
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 15/11/2018 Lượt xem: 88

Ngày 15-11, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai phương án tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Theo đó, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở tại Đà Nẵng sẽ bắt đầu từ ngày 1-4-2019 đến ngày 25-4-2019. Đây là cuộc tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu, xử lý số liệu đến công bố kết quả.

Tổng điều tra dân số và nhà ở là 1 trong 3 cuộc tổng điều tra thống kê lớn được thực hiện 10 năm một lần trên phạm vi cả nước. Nội dung điều tra gồm: các thông tin về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Đây là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân để phát triển đất nước.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn