(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 14/03/2019 Lượt xem: 46

Chiều 13-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương (viết tắt là BCĐ TƯ) chủ trì cuộc họp của BCĐ để nghe báo cáo việc chuẩn bị để sẵn sàng thu nhập thông tin tổng điều tra bắt đầu từ ngày 1-4-2019. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.

Theo báo cáo tại hội nghị, BCĐ Trung ương và các địa phương và BCĐ của 3 bộ liên quan (Quốc phòng, Công an và Ngoại giao) đã triển khai các hội nghị tập huấn về công tác phân chia địa bàn điều tra và vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn; công tác quản lý và lập bảng kê hộ (72 hội nghị cấp tỉnh và 760 hội nghị cấp huyện về công tác quản lý, 73 hội nghị cấp tỉnh và hơn 3.200 hội nghị cấp huyện về lập bảng kê hộ); nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin (77 hội nghị tập huấn cấp tỉnh, khoảng 2.500 hội nghị tập huấn cấp huyện). Lực lượng tham gia tổng điều tra khoảng 9.300 giám sát viên các cấp, khoảng 110.000 điều tra viên thống kê và tổ trưởng điều tra (không bao gồm người tham gia lập bảng kê hộ).

Công tác lập bảng kê hộ đã hoàn thành vào ngày 20-1-2019. Tổng số có 217.586 địa bàn điều tra (trong đó 196.717 địa bàn điều tra thường và 20.869 địa bàn đặc thù) với 26,2 triệu hộ dân cư và trên 94 triệu người (không bao gồm những người đang làm việc trong ngành công an, quân đội, người làm việc tại các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài và thân nhân đi cùng) được lập bảng kê. Trong đó, nữ chiếm 50,4%. Tổng số hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trên internet là 68.990 hộ, chiếm 0,26%. Số lượng hộ đăng ký nhiều nhất là tại 3 thành phố: Hà Nội (13.228 hộ), Đà Nẵng (7.002 hộ) và TP. Hồ Chí Minh (27.501 hộ).

Trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ ngoại giao sẽ thực hiện kế hoạch riêng về điều tra số nhân khẩu trong phạm vi quản lý của các bộ theo phân công của BCĐ Trung ương.

Cuộc tổng điều tra 2019 sẽ tập trung đánh giá và điều tra thống kê ở 10 nội dung chính, gồm: thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, mức độ sinh - chết và phát triển dân số, tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em, tình hình lao động việc làm, thực trạng nhà ở, điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu BCĐ Trung ương, các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp tập trung tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân tham gia tổng điều tra, nhất là ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; bảo đảm nhanh gọn, an toàn, thực hiện tiết kiệm và có hiệu quả; phát huy những sáng kiến, những cách tuyên truyền phong phú.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục chuẩn bị kỹ việc tuyển chọn, tập huấn nghiệp vụ công nghệ thông tin cho điều tra viên; phát huy, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin từ thu thập phiếu, lưu trữ, đánh giá số liệu và xây dựng báo cáo tổng thể; đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quan tâm tới công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, tăng cường công tác giám sát để đảm bảo chất lượng  thu thập thông tin chính xác.

Tại Đà Nẵng, từ tháng 4 đến tháng 5-2018, BCĐ tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố (gọi tắt là BCĐ thành phố) đã lập danh sách 2.810 tổ dân phố và 125 thôn, 143 khu chung cư. Số địa bàn được BCĐ thành phố giám sát là 6% trên tổng số địa bàn cho tất cả các quận, huyện (không tính những địa bàn đặc thù). Theo thông tin sơ bộ qua kết quả lập bảng kê hộ, dân số thành phố có 1.105.199 người; 295.418 hộ dân cư; 16.219 nhân khẩu đặc thù; 2.256 địa bàn điều tra.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn