(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Một số chỉ tiêu chủ yếu quý I năm 2009 cả nước
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 28/04/2009 Lượt xem: 10

Một số chỉ tiêu chủ yếu quý I năm 2009 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm trước (%)
Tổng sản phẩm trong nước +3,1
Giá trị sản xuất công nghiệp +2,1
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng +21,9
Tổng kim ngạch xuất khẩu +2,4
Tổng kim ngạch nhập khẩu -45,0
Khách quốc tế đến Việt Nam -16,1
Vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện (so với kế hoạch 2009) 17,8
Chỉ số giá tiêu dùng 3 tháng đầu năm 2009 so với 3 tháng đầu năm 2008 +14,47
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn