(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Thời hạn kê khai trực tuyến Tổng điều tra dân số và nhà ở đối với các hộ đăng ký
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 03/04/2019 Lượt xem: 50

 

Địa chỉ để đăng nhập và kê khai trực tuyến:

 http://tdt2019.gso.gov.vn/

Thời gian thực hiện: từ ngày 1/4/2019 đến hết ngày 7/4/2019.

Tin sms có thông tin đăng nhập đã được gửi đến các số điện thoại đã đăng ký thực hiện kê khai trực tuyến.

Các hộ dân thực hiện theo nội dung sms để hoàn thành đối với hộ gia đình mình.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn