(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 28/06/2019 Lượt xem: 340

Sáng ngày 28/6/2019, được sự đồng ý của Tổng cục Thống kê và UBND thành phố Đà Nẵng, Cục Thống kê Đà Nẵng đã tổ chức buổi họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động phổ biến thông tin thống kê trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thông qua đa dạng hóa hình thức phổ biến thông tin. Thực hiện trách nhiệm của ngành Thống kê trong việc cung cấp kịp thời thông tin thống kê phục vụ các cấp, các ngành; tăng cường hoạt động phổ biến thông tin thống kê đến đông đảo người dùng tin, qua đó tạo tính thống nhất trong nhận định và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nâng cao hiệu quả sử dụng số liệu thống kê. Được sự đồng ý của Lãnh đạo TCTK và UBND thành phố Đà Nẵng, sáng ngày 28/6/2019, tại hội trường Trung tâm hành chính UBND thành phố Đà Nẵng, Cục Thống kê Đà Nẵng tiến hành tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê một số chỉ tiêu chủ yếu tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2019, gồm một số nội dung cơ bản: Số liệu thống kê về tổng sản phẩm trên địa bàn; Số liệu thống kê thương mại và dịch vụ; công nghiệp và xây dựng; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; vốn đầu tư thực hiện; ngân sách nhà nước và một số chỉ tiêu thống kê xã hội.

Đây là lần đầu tiên Cục Thống kê Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội. Theo quy định, hàng năm sẽ có 2 lần công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong cuối tháng 6 và cuối tháng 12 của năm.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn