(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Phổ biến thông tin thống kê hướng về người dùng tin
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 04/05/2009 Lượt xem: 11

Phổ biến thông tin thống kê là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành Thống kê. Trong những năm qua, ngành Thống kê đã không ngừng đổi mới công tác quản lý và phương pháp nghiệp vụ, trong đó có việc đổi mới và tăng cường hoạt động phổ biến thông tin thống kê theo phương châm "hướng về người dùng tin", đến nay đã thu được những kết quả đáng khích lệ.

Để tìm hiểu nhu cầu thông tin thống kê của các đối tượng sử dụng, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tăng cường hoạt động phổ biến thông tin thống kê trong thời gian tới, Tổng cục Thống kê đã tiến hành điều tra nhu cầu thông tin thống kê năm 2008 trên phạm vi cả nước.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn