(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Điều tra Hộ gia đình thu thập thông tin du lịch năm 2019
Người đăng tin: Cao Thị Minh Trang Ngày đăng tin: 22/08/2019 Lượt xem: 435

Căn cứ Quyết định sô 591/QĐ-TCTK ngày 30/7/2018 và Phương án điều tra của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tổ chức điều tra hộ gia đình thu thập thông tin du lịch năm 2019

Với mục đích thu thập thông tin chung về hộ và cá nhân trong hộ gia đình đối với tổng mức chi tiêu và những khoản chi tiêu chủ yếu của người Việt Nam đi du lịch trong nước và nước ngoài, làm cơ sở tính mức chi tiêu bình quân chung và cơ cấu chi tiêu của khách du lịch Việt Nam. Kết hợp các thông tin bổ sung từ một số nguồn khác và từ cuộc điều tra này để tính toán suy rộng một số chỉ tiêu phục vụ công tác quản lý, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển du lịch của các cấp, các ngành.

Vào lúc 8h00 ngày 22/8/2019, tại Hội trường Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, với sự tham dự của đại diện Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, các giám sát viên và hơn 30 điều tra viên của Chi cục Thống kê quận, huyện; Cục trưởng Cục Thống kê đã triển khai Hội nghị công tác điều tra hộ gia đình thu thập thông tin du lịch năm 2019 để đảm bảo việc điều tra thu thập thông tin được chính xác, có hiệu quả.

Căn cứ theo Kế hoạch số 262/KH-CTK ngày 20/8/2019 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng về điều tra hộ gia đình thu thập thông tin du lịch năm 2019, Phòng Thống kê Thương mại sẽ dựa vào kết quả của cuộc điều tra Khảo sát mức sống dân cư năm 2018 để lọc ra danh sách các Hộ gia đình có đi du lịch trong năm theo từng quận, huyện; đồng thời liên hệ các đơn vị lữ hành cung cấp danh sách khách đi du lịch trong năm 2018. Cuộc điều tra chủ yếu tập trung thu thập hai nhóm chỉ tiêu và thông tin chính: Tổng mức chi tiêu và một số khoản chi tiêu chủ yếu của khách du lịch và Một số nhận xét, đánh giá của khách du lịch Việt Nam đối với chất lượng của một số dịch vụ cơ bản tại nơi đến du lịch trong nước.

Một số hình nghị của Hội nghị

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn