(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

THÔNG BÁO GIỚI THIỆU SÁCH
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 10/06/2009 Lượt xem: 23

Các Cơ quan, đơn vị Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Cục Thống kê Thành phố Đà Nẵng xin gửi tới quý Cơ quan đơn vị thông tin mới về sách mới xuất bản của Nhà sách Thống kê: NIÊN GIÁM THỐNG KÊ CẢ NƯỚC NĂM 2008 - Sách phát hành vào tháng 7/2009 - Sách gồm 800 trang, giá bìa 250.000 đồng/cuốn . Nhà sách Thống kê rất mong muốn được phục vụ rộng rãi các quý cơ quan đơn vị trên toàn quốc. Nếu quý đơn vị có nhu cầu xin liên hệ với các địa chỉ sau: - Cục Thống kê Đà Nẵng, địa chỉ: 310 Hoàng Diệu, Đà Nẵng; điện thọai 0511.3827680, địa chỉ thư điện tử email: danang@gso.gov.vn

, hoặc đường công văn xin gửi các thông tin sau:

PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA SÁCH

Người đăng ký:

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Điện thọai liên hệ:

CỤC THỐNG KÊ ĐÀ NẴNG

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn