(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Hệ thống biểu mẫu Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 30/07/2019 Lượt xem: 352

1. Quyết định số 54/QĐ-Ttg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp Tỉnh, huyện, xã

2. Quyết định số 7256/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phân công các Sở, ngành thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh

3. Tài liệu hướng dẫn biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê  cấp tỉnh

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn