(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ CÁC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 11/06/2009 Lượt xem: 21

Ngày 10 tháng 04 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký công văn số 548/TTg - KTTH về việc xây dựng đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ đề án này, theo hướng: đáp ứng đầy đủ, kịp thời, chính xác các yêu cầu về cung cấp thông tin, phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan quản lý nhà nước (cả ở Trung ương và địa phương), bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu phát triển của Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải báo cáo Thủ tướng kế hoạch, đề cương triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện đề án trước ngày 30 tháng 05 năm 2009. Đồng thời Bộ cũng chủ động đề xuất việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án, thành phần và dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo; Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án trong quý IV/2009 và tổ chức hướng dẫn, tập huấn triển khai thực hiện trong năm 2010. Từ năm 2011 chính thức áp dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê mới.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn