(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Cao Thị Minh Trang Ngày đăng tin: 18/12/2019 Lượt xem: 267

Ngày 12/12/2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, người lao động thuộc Cục.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Nam Trung - Phó Cục trưởng trình bày báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch công tác thống kê năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác thống kê năm 2020.

Năm 2019, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Thống kê; sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng; sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, Ngành trong thành phố; cùng với việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục khó khăn của cán bộ công chức và người lao động toàn ngành nên Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành tốt kế hoạch công tác đề ra. Kết quả thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 có nhiều nổi bật như:

  • Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Đà Nẵng được đánh giá rất tốt, xếp thi đua đứng đầu trên sáu mươi ba tỉnh, thành phố trong cả nước (vị thứ 1/63);
  • Biên soạn và phát hành ấn phẩm “Kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2017 thành phố Đà Nẵng” được đầu tư kỹ lưỡng cả hình thức lẫn nội dung và được các cấp lãnh đạo thành phố, người dùng tin đánh giá cao;
  • Trong năm, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thành công họp báo công bố số liệu thống kê. Họp báo đã đạt được kết quả cao, thu hút được sự quan tâm của phần lớn các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn và được lãnh đạo địa phương, lãnh đạo các sở, ngành đánh giá cao về công tác tổ chức cũng như nội dung công bố.

Đồng chí Trần Nam Trung - Phó Cục trưởng trình bày báo cáo tổng kết năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Đồng chí Trần Thị Hòa, Chi cục trưởng - Đại diện Chi cục Thống kê quận Cẩm Lệ đọc báo cáo tham luận trong Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Năm, Trưởng phòng - Đại diện Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng đọc báo cáo tham luận trong Hội nghị

Đồng chí Võ Thị Thùy Dung, Phó Trưởng phòng Thống kê Thương mại phát biểu trong Hội nghị

Đồng chí Trần Triết Tâm, Trưởng phòng Thống kê Dân số - Văn xã phát biểu trong Hội nghị

Thay mặt cho Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trần Thị Lệ Trinh - Phó Cục trưởng đã phát động phong trào thi đua năm 2020 cụ thể như sau:

  1. Tổ chức, triển khai và hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm 2020. Đặc biệt, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng thông tin thu thập đầu vào, nhất là thông tin từ các cuộc điều tra thống kê. Tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Tổ chức thành công cuộc Điều tra Nông nghiệp, nông thôn giữa kỳ theo phương án của Trung ương và Điều tra doanh nghiệp năm 2020 theo phương án và hình thức thu thập thông tin mới. Cung cấp số liệu kinh tế - xã hội phục vụ cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Đại hội Đảng bộ của các quận, huyện.
  2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án biên soạn GRDP tập trung theo Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện nghiêm túc Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát trong phạm vi được phân công theo đúng yêu cầu của Trung ương.
  3. Chú trọng đầu tư để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước hoàn thiện đầy đủ các tiêu chuẩn về chức danh của cán bộ theo đề án vị trí việc làm. Động viên, khuyến khích tinh thần tự học về chuyên môn, về trình độ tin học, ngoại ngữ, quản lý nhà nước. Tạo điều kiện để CBCC phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường ý thức trách nhiệm cá nhân đối với công việc, đối với tập thể, cơ quan, đơn vị. 
  4. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tinh thần dân chủ, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện chương trình cải cách hành chính, quy chế văn hoá công sở. Phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện. Triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và sớm đưa vào cuộc sống. Gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng.
  5. Công khai, minh bạch trong công tác quản lý tài chính, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hợp lý và đúng chế tài chính hiện hành đảm bảo hoạt động của đơn vị và tăng thu nhập cho CBCC và người lao động của toàn ngành.
  6. Nâng cao chất lượng các báo cáo phân tích, đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm. Mỗi phòng nghiệp vụ, mỗi Chi cục Thống kê quận, huyện thực hiện 1 chuyên đề phân tích, 1 sáng kiến chuyên môn hay 1 sản phẩm có giá trị để phục vụ địa phương.
  7. Quyết tâm thực hiện có hiệu quả của Tổng cục thống kê về công tác ứng dụng thiết bị thông tin trong công tác thu thập thông tin. Tăng cường nghiên cứu, sử dụng  và cập nhật thường xuyên các ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho công tác chuyên môn của  đơn vị ngày càng đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Trần Thị Lệ Trinh, Phó Cục trưởng phát động phong trào thi đua năm 2020

Đại diện các đơn vị thuộc Cục Thống kê ký giao ước thi đua năm 2020

Bên cạnh đó, Cục Thống kê đã công bố và trao Giấy khen Cục trưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thống kê năm 2019.

Giấy khen đột xuất cho các cá nhân có đề tài, sáng kiến tốt trong năm 2019

Khen thưởng các cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019

Giấy khen Cục trưởng cho các tập thể có thành tích tốt trong năm 2019

Giấy khen Cục trưởng cho các cá nhân có thành tích tốt trong năm 2019 - Khối Văn phòng Cục

Giấy khen Cục trưởng cho các cá nhân có thành tích tốt trong năm 2019 - Khối Quận, huyện

Đồng chí Trần Văn Vũ - Cục trưởng phát biểu tổng kết trong Hội nghị

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn