(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Hội nghị tập huấn Khảo sát mức sống dân cư năm 2020
Người đăng tin: Cao Thị Minh Trang Ngày đăng tin: 26/02/2020 Lượt xem: 181

Thực hiện kế hoạch công tác thống kê năm 2020 và Quyết định 1261/QĐ-TCTK ngày 19/8/2019 của Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2020, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày 26/02/2020.

Tham dự hội nghị có Ông Trần Nam Trung - Phó Cục trưởng Cục Thống kê, giám sát viên cấp thành phố, lãnh đạo Chi cục Thống kê quận, huyện; các điều tra viên thống kê và đội trưởng điều tra.

Khảo sát mức sống dân cư 2020 được tiến hành nhằm thu thập thông tin, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư để đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trong việc đánh giá thực trạng đời sống của dân cư; cũng như xác định mức độ nghèo đói và phân hoá giàu nghèo trong cộng đồng dân cư phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Nội dung khảo sát đối với hộ, sẽ thu thập thông tin phản ánh mức sống của hộ, bao gồm: Thông tin về thu nhập, chi tiêu của hộ và một số thông tin khác của hộ và các thành viên trong hộ để phân tích nguyên nhân, sự khác biệt của mức sống: Những đặc điểm chính về nhân khẩu học (tuổi, giới tính, dân tộc, tình trạng hôn nhân); trình độ học vấn; tình trạng ốm đau, bệnh tật và sử dụng các dịch vụ y tế; việc làm; đồ dùng, điện, nước, điều kiện vệ sinh; tham gia các chương trình trợ giúp.

Đối với xã thu thập thông tin phản ánh điều kiện sống trong phạm vi xã ảnh hưởng đến mức sống của hộ, gồm: Tình hình chung về nhân khẩu, dân tộc; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chủ yếu như: Hiện trạng điện, đường, trường học, trạm y tế, chợ, bưu điện và nguồn nước; Tình trạng kinh tế: tình hình sản xuất nông nghiệp (đất đai, xu hướng và nguyên nhân tăng giảm sản lượng các cây trồng chính, các điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất như tưới tiêu, khuyến nông); cơ hội việc làm phi nông nghiệp và một số thông tin cơ bản về trật tự an toàn xã hội, môi trường, tín dụng và tiết kiệm.

Đối tượng cuộc khảo sát là hộ dân cư, các thành viên hộ. Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 sẽ được tiến hành: 4 kỳ vào các tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 năm 2020. Thời gian thu thập thông tin tại mỗi địa bàn là 01 tháng.

Tại thành phố Đà Nẵng, số lượng địa bàn điều tra được trung ương phân bổ thành 4 kỳ với các số lượng cụ thể: kỳ 1 có 11 địa bàn, các kỳ còn lại là 10 địa bàn mỗi kỳ. Ở mỗi địa bàn sẽ chọn ra 20 hộ, trong đó có 05 hộ dự phòng và 15 hộ chính thức. Trong số 05 hộ dự phòng chọn 03 hộ dự phòng thay thế hộ thu nhập và 02 hộ dự phòng thay thế hộ thu nhập và chi tiêu theo phương pháp ngẫu nhiên đơn giản. Trong số 15 hộ chính thức chọn 03 hộ thu nhập và chi tiêu theo phương pháp chọn ngẫu nhiên, 12 hộ còn lại là hộ thu nhập.

Kết luận hội nghị, Lãnh đạo Cục yêu cầu công tác khảo sát mức dân cư năm 2020 phải đảm bảo chất lượng ở tất các khâu: cập nhật bảng kê, tập huấn nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, điều tra ghi phiếu, công tác kiểm tra giám sát, nghiệm thu phải thực hiện tốt và đúng quy định của Phương án Khảo sát./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn