(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Quy mô và số lượng hộ được phân bổ điều tra Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 tại Đà Nẵng
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 27/02/2020 Lượt xem: 186

Năm 2020, số lượng địa bàn và số lượng hộ thực hiện điều tra khảo sát mức sống dân cư 2020 tại thành phố Đà Nẵng được Trung ương phân bổ như sau:

Kỳ 1 : Gồm 11 địa bàn với tổng số hộ được chọn điều tra 165 hộ.

Kỳ 2: Có 10 địa bàn với tổng số hộ được chọn là 150 hộ.

Kỳ 3: Có 10 địa bàn với tổng số hộ chọn điều tra là 150 hộ.

Kỳ 4: Có 10 địa bàn với tổng số hộ chọn điều tra là 150 hộ.

Tổng số hộ được chọn điều tra Khảo sát mức sống năm 2020 tại thành phố Đà Nẵng là 615 hộ

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn