(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Hội nghị tập huấn Điều tra Doanh nghiệp năm 2020
Người đăng tin: Cao Thị Minh Trang Ngày đăng tin: 06/03/2020 Lượt xem: 81

Căn cứ Quyết định số 1193/QĐ-TCTK ngày 30/7/2019 của Tổng cục Thống kê về tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020 và Kế hoạch Điều tra doanh nghiệp số 100/KH-CTK ngày 05/3/2020 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng. Ngày 06/3/2020, Cục đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra doanh nghiệp năm 2020 cho toàn thể cán bộ công chức Chi cục Thống kê và giám sát viên cấp thành phố tại hội trường Cục.

Cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 được thực hiện theo phương pháp điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu. Cuộc điều tra nhằm thực hiện các mục đích chính: Thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã; tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hàng năm của ngành Thống kê; tổng hợp và biên soạn ấn phẩm "Sách trắng doanh nghiệp năm 2021"và nhiều mục đích khác.

Đối tượng điều tra của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 bao gồm: Các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là hợp tác xã) hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các doanh nghiệp được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán… hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2020 hiện đang hoạt động; các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp.

Thời gian triển khai thu thập số liệu bắt đầu từ ngày 15/3/2020 đến ngày 15/5/2020. Theo quy định của Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020 có một số điểm mới như: tiến hành rà soát tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp trước thời điểm điều tra; tiến hành thu thập thông tin 100% đối với doanh nghiệp thực hiện phiếu 1A bằng phương pháp trực tuyến (phiếu Web-form); doanh nghiệp cung cấp thông tin về tên, điện thoại, email của người cung cấp thông tin từ doanh nghiệp; Họ tên điều tra viên,... Có 18 loại phiếu áp dụng trong cuộc điều tra; tiến hành điều tra toàn bộ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có trên 50% vốn nhà nước, doanh nghiệp hoạt động SXKD chính thuộc ngành lưu trú và ngành vận tải, doanh nghiệp ngoài nhà nước có từ 100 lao động trở lên (riêng doanh nghiệp ngoài nhà nước ngành thương mại từ 50 lao động trở lên), doanh nghiệp có từ 2 cơ sở trực thuộc trở lên và có ít nhất 1 cơ sở đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố khác với trụ sở chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp được chọn mẫu thực hiện phiếu 1A/ĐTDN-DN và phiếu số 2/ĐTDN-CMCN (ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp), các doanh nghiệp khác thuộc đối tượng điều tra phiếu 1B/ĐTDN-DS.

Tại Hội nghị, các học viên được giảng viên giới thiệu đầy đủ nội dung của phương án điều tra và được thực hành trên trang web trực tuyến http://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn. Các học viên đã thảo thuận các vấn đề liên quan trong phương án và công tác triển khai trên địa bàn, nhất là những mặt hạn chế và thuận lợi tại địa bàn, những nội dung, chỉ tiêu còn chưa rõ. Những vấn đề được các đồng chí tham dự hội nghị nêu ra đã được Ban tổ chức Hội nghị giải đáp và hướng dẫn đầy đủ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng yêu cầu công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu giữ thông tin của cuộc điều tra phải được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Phương án điều tra Trung ương và Kế hoạch điều tra của Thành phố; phải bảo đảm thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót các thông tin quy định trong Phương án điều tra và quan trọng nhất phải bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn