(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra Biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình 01/4/2020
Người đăng tin: Cao Thị Minh Trang Ngày đăng tin: 25/03/2020 Lượt xem: 150

Thực hiện theo Quyết định số 1284/QĐ-TCTK ngày 27/8/2019 của Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2020 (viết gọn là Điều tra BĐDS 2020).

Sáng ngày 24/3/2020, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng đã triển khai Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra BĐDS 2020 cho các giám sát viên cấp thành phố và 07 quận, huyện do đồng chí Trần Nam Trung - Phó Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì.

Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay trên cả nước nói chung và tại thành phố Đà Nẵng nói riêng, Lãnh đạo Cục đã thay đổi kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho phù hợp (chỉ tập huấn cho giám sát viên Chi cục) vừa bảo đảm tiến độ triển khai cuộc điều tra vừa bảo đảm an toàn, phòng ngừa dịch bệnh.

Tại Hội nghị, các giám sát viên cấp quận, huyện được tập huấn những nội dung cơ bản của nghiệp vụ điều tra trên phiếu điện tử CAPI như: một số quy định về phỏng vấn, ghi phiếu, giám sát, những nội dung mới so với Điều tra BĐDS các năm trước… Sau đó, các giám sát viên thuộc 07 quận, huyện sẽ tổ chức tập huấn các điều tra viên theo nhóm với số lượng nhất định để nhằm đảm bảo truyền tải đầy đủ nội dung, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ của cuộc Điều tra BĐDS 2020.

Điều tra BĐDS 2020 là cuộc điều tra chọn mẫu, quy mô mẫu được phân bổ bảo đảm mức độ đại diện cho cấp thành phố và phân tổ theo thành thị, nông thôn. Trong mỗi địa bàn điều tra được chọn, sẽ chọn 40 hộ theo phương pháp chọn mẫu hệ thống dựa trên phần mềm do Tổng cục Thống kê cung cấp.

Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/4/2020 và thời gian thu thập thông tin tại địa bàn khoảng 20 ngày bắt đầu từ 01/4/2020.

Đây là cuộc điều tra định kỳ hàng năm với 02 mục đích chính:

  • Thu thập thông tin về số dân, tình hình biến động dân số; mức độ sử dụng các biện pháp tránh thai và tình hình phá thai làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu về dân số và kế hoạch hóa gia đình, các chỉ tiêu dân số thuộc 06 danh mục chỉ tiêu thống kê: Quốc gia, ngành kế hoạch đầu tư và Thống kê, ASEAN, phát triển bền vững của Việt Nam, Thanh niên và Giới;
  • Phục vụ cho các cấp, các ngành đánh giá tình hình, lập kế hoạch trong lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân số và kế hoạch hóa gia đình, đáp ứng yêu cầu trong nước và so sánh quốc tế.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đồng chí Trần Nam Trung - Phó Cục trưởng Cục Thống kê phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Võ Thành Danh - Phó Trưởng phòng phụ trách, Phòng Thống kê Dân số - Văn xã

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn