(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Tập huấn điều tra chi nhánh doanh nghiệp năm 2009
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 11/12/2009 Lượt xem: 5

Thực hiện chương trình công tác năm 2009 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố giao theo quyết định số 10029/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 và quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 06/03/2009 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ước năm 2009

Cục Thống kê TP. Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai điều tra nhằm thu thập thông tin ước thực hiện năm 2009 của các chi nhánh doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng có đến 31/10/2009.

Biểu mẫu thu thập thông tin về chi nhánh có thể lấy tại đây: Bieu mau

Trong quá trình làm phiếu, nếu có gì thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại: 3821725 (Phòng Công nghiệp - Xây dựng) để được tư vấn.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn