(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Thực hiện Luật Thống kê và Chỉ thị số 06/2004/CT-UB của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Luật Thống kê trên địa bàn thành phố.
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 19/10/2010 Lượt xem: 3

CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÔNG BÁO V/v Thực hiện Luật Thống kê và Chỉ thị số 06/2004/CT-UB của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Luật Thống kê trên địa bàn thành phố. Kính gửi: Giám đốc các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn Đà Nẵng Từ khi được ban hành, Luật Thống kê được triển khai đã đi vào đời sống Kinh tế - Xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nhiều Doanh nghiệp, Công ty Cổ phần, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn thuộc các thành phần kinh tế tại Đà Nẵng (gọi tắt là Doanh nghiệp) đã chấp hành nghiêm túc Luật Thống kê, đóng góp tích cực trong công cuộc đổi mới, xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển. Bên cạnh đó hiện nay cũng còn nhiều Doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm túc Luật Thống kê

CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO

V/v Thực hiện Luật Thống kê và Chỉ thị số 06/2004/CT-UB của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Luật Thống kê trên địa bàn thành phố.

Kính gửi: Giám đốc các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn Đà Nẵng

Từ khi được ban hành, Luật Thống kê được triển khai đã đi vào đời sống Kinh tế - Xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nhiều Doanh nghiệp, Công ty Cổ phần, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn thuộc các thành phần kinh tế tại Đà Nẵng (gọi tắt là Doanh nghiệp) đã chấp hành nghiêm túc Luật Thống kê, đóng góp tích cực trong công cuộc đổi mới, xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển. Bên cạnh đó hiện nay cũng còn nhiều Doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm túc Luật Thống kê

Từ ngày 28/9/2010 đến ngày 6/10/2010, Cục Thống kê Đà Nẵng có tổ chức Hội nghị phổ biến triển khai Luật Thống kê, Chỉ thị số 06/2004/CT-UB của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và triển khai điều tra Vốn đầu tư 2009 cho các Doanh nghiệp mới thành lập năm 2009 (chưa thực hiện báo cáo điều tra doanh nghiệp thời điểm 01/3/2010). Nhưng nhiều công văn giấy mời gửi đến Doanh nghiệp, không tìm ra địa chỉ Doanh nghiệp theo hồ sơ quản lý đã được cấp trong giấy phép đăng ký kinh doanh.

Để chấn chỉnh công tác thống kê nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng, Cục Thống kê Đà Nẵng đề nghị Giám đốc các Doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố lưu ý:

1) Khi thay đổi địa điểm trụ sở Văn phòng làm việc của Doanh nghiệp, đề nghị có giấy báo trực tiếp về Cục Thống kê Đà Nẵng.

2) Riêng đối với doanh nghiệp hạch tóan độc lập, các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai thực hiện báo cáo tài chính quý, năm gửi về Cục Thống kê thành phố, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế còn lại thực hiện báo cáo tài chính năm từ ngày 10/10/2010 gửi về Chi cục Thống kê quận, huyện theo nội dung quy định của Bộ tài chính

3) Các Doanh nghiệp hạch tóan độc lập chưa được thu thập thông tin qua cuộc Điều tra Doanh nghiệp thời điểm 01/3/2010 (Doanh nghiệp đã đi vào hoạt động); và chưa tham dự Hội nghị triển khai Luật Thống kê và thực hiện báo cáo điều tra Vốn đầu tư 2009 đã nêu trên, khẩn trương đến trực tiếp tại Văn phòng Cục Thống Kê Đà Nẵng để được hướng dẫn thực hiện (Kể cả các Doanh nghiệp đã nhận được giấy mời nhưng chưa tham gia các lớp tập huấn).

Sau 10 ngày kể từ khi thực hiện thông báo này, Cục Thống kê Đà Nẵng sẽ lập danh sách các Doanh nghiệp chưa thực hiện theo nội dung thông báo, trình Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, phối hợp với Sở Kế hoạch-Đầu tư và Cục Thuế Thành phố để đưa ra biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: Cục Thống kê Đà Nẵng, số nhà 310 Hoàng Diệu - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng, ĐT: 0511.3 827680 - 0511.6 516 368./

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn