(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 10/09/2020 Lượt xem: 76

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Trước yêu cầu đòi hỏi nhanh và để có những phản ứng kịp thời giúp Chính phủ đưa ra những chính sách điều hành, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã triển khai cuộc điều tra Covid-19 lần 1 vào tháng 4/2020 và nhận được sự đánh giá cao từ Chính phủ, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 quay trở lại từ tháng 7/2020 với diễn biến phức tạp, TCTK tiếp tục tiến hành cuộc Điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động SXKD của doanh nghiệp lần 2 theo Quyết định số 1369/QĐ-BKHĐT ngày 07/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Mục đích của cuộc điều tra lần này nhằm thu thập thông tin về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời ghi nhận đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp về mức độ hỗ trợ và sự lan tỏa của các chính sách của Chính phủ, các cấp, các ngành đối với doanh nghiệp trong thời gian qua. Thông qua đó, Chính phủ, các cấp, các ngành và địa phương có các chính sách, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp ứng phó tốt hơn với dịch Covid-19 lần 2.

Tại thành phố Đà Nẵng, Cục Thống kê đã triển khai công tác điều tra và tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 6020/UBND-TKTH ngày 09/9/2020 nhằm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp thực hiện để cuộc điều tra hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Đối tượng khảo sát là các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết của Luật Doanh nghiệp (không bao gồm HTX), hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2020.

Thời gian điều tra được tiến hành từ ngày 10/9/2020 đến hết ngày 20/9/2020.

Các điều tra viên thuộc các đơn vị của Cục Thống kê trên địa bàn sẽ hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trực tiếp thực hiện cung cấp thông tin qua Webform (bảng hỏi điện tử trực tuyến) trên Trang thông tin điện tử điều tra trực tuyến của Điều tra doanh nghiệp năm 2020 của Tổng cục Thống kê (https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn).

Do đây là cuộc điều tra đột xuất, quan trọng, thời gian thu thập, xử lý, tổng hợp và công bố kết quả điều tra rất ngắn nên thành công của cuộc Điều tra Covid-19 lần 2 trên cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng phụ thuộc khá nhiều vào sự hợp tác, đồng hành thực hiện cung cấp thông tin của các doanh nghiệp./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn