(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Đà Nẵng: Chấn chỉnh công tác thống kê ở các doanh nghiệp
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 21/10/2010 Lượt xem: 15

Từ ngày 28-9 đến 6-10, Cục Thống kê TP đã mở các lớp Hội nghị phổ biến Luật thống kê, nghiệp vụ điều tra vốn và triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 06/2004 của Chủ tịch UBNDTP cho các DN mới thành lập trong năm 2009 trên địa bàn nhưng chưa thực hiện báo cáo điều tra DN.

Theo Cục thống kê TP, trong năm 2009, trên địa bàn TP có hơn 2.000 DN thành lập mới, tuy nhiên, có nhiều DN sau khi được cấp Giấy ĐKKD thì liên tục thay đổi địa chỉ, địa điểm kinh doanh, không báo cáo tài chính và báo cáo điều tra thống kê theo quy định nên đã ngây khó khăn cho công tác thống kê tình hình hoạt động của DN; gây thất lạc công văn, giấy mời khi gửi đến DN do không tìm ra địa chỉ theo hồ sơ quản lý đã được cấp trong giấy phép ĐKKD. Để chấn chỉnh việc này, Cục thống kê TP đề nghị Giám đốc các DN đang hoạt động trên địa bàn TP lưu ý, khi thay đổi địa điểm, trụ sở văn phòng làm việc của DN phải có giấy báo trực tiếp về Cục thống kê, Phòng thống kê quận, huyện theo quy định.

Đối với các DN hạch toán độc lập, chưa được thu thập thông tin qua cuộc điều tra DN thời điểm 1-3-2010, chưa tham gia Hội nghị triển khai Luật Thống kê và báo cáo điều tra vốn đầu tư 2009, khẩn trương đến Văn phòng Cục thống kê để được hướng dẫn thực hiện. Nếu sau 10 ngày kể từ khi thực hiện thông báo mà các DN không thực hiện, Cục thống kê TP sẽ lập danh sách báo cáo Chủ tịch UBND TP có biện pháp xử lý theo quy định.
Anh Tuấn

http://cadn.com.vn/News/Kinh-Te/Viet-Nam-Cac-Nuoc/2010/10/9/49596.ca

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn