(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 21/10/2010 Lượt xem: 238

Hiện nay Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 đang trình Chính phủ phê duyệt, xin trích đăng một số nội dung chính sau:

1. Quan điểm phát triển

- Thành phố Đà Nẵng là đô thị động lực, có vị trí quan trọng với mục tiêu chiến lược phát triển vùng, hướng mô hình tập trung đa cực, không gian mở rộng; liên kết hợp tác chặt chẽ với vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước; phát triển trong thế chủ động, tạo bàn đạp để tiến ra biển và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Khai thác thời cơ để phát triển nhanh, có hiệu quả, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng Dịch vụ - Công nghiệp – Nông nghiệp và nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá là trung tâm kinh tế văn hoá, khoa học - kỹ thuật của vùng, là một trong những trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch, tài chính, ngân hàng... của cả nước. Cùng với các thành phố lân cận, hình thành hành lang kinh tế Bắc - Nam.

- Phát triển kinh tế gắn với chỉnh trang, nâng cấp đô thị và phát triển không gian đô thị. Coi trọng hàng đầu việc xây dựng kết cấu hạ tầng, chuẩn bị tiền đề tốt cho bước phát triển sau này.

- Phối kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển các lĩnh vực y tế, văn hoá, giáo dục... để phát triển ổn định, cải thiện đời sống, nâng cao sức khoẻ và dân trí nhân dân, tổ chức thực hiện tốt các cam kết thiên niên kỷ của Việt Nam.

- Kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái, phát triển bền vững. Gắn phát triển kinh tế với thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị, trật tự xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh.

2. Mục tiêu phát triển

2.1. Điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 – 2010

- Tốc độ tăng GDP bình quân giai đoạn 2006 – 2010: 11 - 12%/năm

- Cơ cấu kinh tế dự kiến đến năm 2010: Dịch vụ: 49,1%; Công nghiệp: 47,5%; Nông, lâm, thủy sản: 3,4%.

- Đến năm 2010, GDP bình quân đầu người đạt 2.000 USD

2.2. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

a. Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung với vai trò là trung tâm dịch vụ; là thành phố cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng về vận tải và trung chuyển hàng hoá trong nước và quốc tế; trung tâm bưu chính viễn thông và tài chính - ngân hàng; một trong những trung tâm y tế, văn hoá - thể thao, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ cao của miền Trung; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của khu vực miền Trung và cả nước.

b. Mục tiêu cụ thể:

* Về kinh tế

- Tăng trưởng kinh tế: duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 12-13%/năm, đưa Đà Nẵng trở thành địa bàn có sức thúc đẩy phát triển kinh tế các vùng phụ cận, là đầu mối tập trung các dịch vụ chất lượng cao của miền Trung.

- Cơ cấu kinh tế: chuyển đổi theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp. Dự kiến cơ cấu kinh tế của thành phố đến năm 2020 là: dịch vụ: 55,6%, công nghiệp và xây dựng: 42,8%; Nông nghiệp: 1,6%.

- Đến năm 2020, tỷ trọng GDP của thành phố chiếm khoảng 2,8% GDP cả nước.

- Kim ngạch xuất khẩu thời kỳ 2011-2020 tăng bình quân 19 - 20%/năm.

- GDP bình quân đầu người đạt 4.500 - 5.000 USD.

- Duy trì tỷ trọng thu ngân sách so với GDP 35 - 36%.

- Tốc độ đổi mới công nghệ bình quân hàng năm 25%.

* Về xã hội

- Quản lý nhà nước thành phố theo Đề án Chính quyền Đô thị.

- Duy trì nhịp độ tăng dân số tự nhiên ở mức 1%, tạo việc làm cho lực lượng lao động mới tăng hàng năm khoảng trên 3,0 vạn người. Phấn đấu không còn tình trạng trẻ suy dinh dưỡng, không còn hộ nghèo.

- Tiếp tục mở rộng quy mô giáo dục - đào tạo, đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, nâng cấp hệ thống trường lớp nhằm đảm bảo tất cả các trường hệ phổ thông đạt tiêu chuẩn quốc gia. Tăng cường công tác đào tạo nghề nhằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đảm bảo lao động qua đào tạo.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội hoá về y tế, tăng cường các nguồn lực đáp ứng nhu cầu phục vụ phòng bệnh và chữa bệnh cho nhân dân.

- Xây dựng nền văn hoá thành phố theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

- Tập trung nguồn lực giải quyết tình trạng nhà ở tạm bợ, chật hẹp đối với các khu vực nông thôn và các khu phố chưa có điều kiện cải tạo. Xây dựng các khu đô thị mới theo hướng hiện đại, mang sắc thái của đô thị văn minh.

- Phát triển kinh tế trên cơ sở ổn định và bền vững, chú ý đảm bảo nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân đô thị, đảm bảo sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ công đối với mọi người dân thành phố.

- Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng kết hợp với việc nâng cao chất lượng các dịch vụ công ích đô thị như giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải, vệ sinh môi trường, cây xanh, công viên, điện chiếu sáng, vận tải công cộng… tạo cảnh quan không gian đô thị, cải thiện điều kiện môi trường.

- Giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, an toàn xã hội và an ninh quốc gia.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn