(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2021
Người đăng tin: Cao Thị Minh Trang Ngày đăng tin: 23/02/2021 Lượt xem: 109

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là một trong ba cuộc Tổng điều tra rất quan trọng do ngành Thống kê thực hiện, kết quả điều tra sẽ cung cấp số liệu toàn bộ các ngành kinh tế, giúp cho việc tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP).

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021; sáng ngày 23/02/2021, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Đà Nẵng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Tin học Thống kê Khu vực III có lãnh đạo Cục Thống kê, các đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực Tổng điều tra, giám sát viên cấp thành phố và giảng viên cấp quận, huyện.

Ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế
thành phố Đà Nẵng phát biểu chi đạo

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Trần Văn Vũ nhấn mạnh đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau như doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Do đó, Phó Trưởng ban thường trực yêu cầu các đơn vị cần bám sát nội dung trong Kế hoạch Tổng điều tra và Kế hoạch phân công nhiệm vụ; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị; báo cáo Ban Chỉ đạo thành phố để chỉ đạo kịp thời, đảm bảo đúng tiến độ, thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra và vẫn đảm bảo việc phòng chống dịch Covid-19 đúng quy định.

Tất cả nội dung cuộc Tổng điều tra được thu thập thông qua bảng hỏi điện tử (Webform) và phiếu điện tử (CAPI), hoàn toàn không sử dụng phiếu giấy.

Thời gian thu thập thông tin trên địa bàn thành phố được thực hiện:

- Đối với đơn vị doanh nghiệp: từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 10/5/2021;

- Đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 10/4/2021;

- Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 25/7/2021.

Kết quả số liệu sơ bộ dự kiến được công bố vào tháng 12/2021 và kết quả chính thức công bố vào tháng 02/2022.

Một số hình ảnh từ Hội nghị tập huấn

Giám sát viên và giảng viên thực hành trên máy tính
về Bảng hỏi điện tử (Webform)

Tổ Thường trực Tổng điều tra họp phân công đứng điểm, phụ trách

Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại cuộc họp

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn