(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 14/03/2020 Lượt xem: 29

Ngày 13/3/2020, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng ký Quyết định số 21/QĐ-CTK quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, quy chế này quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin thống kê cho báo chí của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng theo các quy định của pháp luật về phổ biến thông tin thống kê hiện hành.

Quy chế này được áp dụng cho các Chi cục Thống kê quận, huyện, phòng nghiệp vụ thuộc Cục và các cá nhân có liên quan.

Hình thức phát ngôn gồm

  1. Tổ chức họp báo.
  2. Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của Cục Thống kê.
  3. Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của phóng viên, biên tập viên Báo, Đài.
  4. Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên bằng văn bản giấy hoặc qua thư điện tử.
  5. Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc họp của cơ quan báo chí do Trung ương, địa phương tổ chức khi được yêu cầu.
  6. Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi công khai nếu nội dung thông tin báo chí đã đăng không chính xác như thông tin Cục Thống kê cung cấp.

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin thống kê cho báo chí

Chỉ những người dưới đây mới được nhân danh Cục Thống kê phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Thông tin do những người này cung cấp là thông tin chính thức về hoạt động và quan điểm của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng:

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho báo chí của Cục Thống kê Đà Nẵng bao gồm:

a) Cục trưởng Cục Thống kê;

b) Người được Cục trưởng giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (gọi là Người phát ngôn);

c) Trong trường hợp cần thiết, Cục trưởng có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc Cục Thống kê (gọi chung là Người được ủy quyền phát ngôn) hoặc phối hợp cùng Người phát ngôn để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao;

d) Cục trưởng được phép ủy quyền cho Trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Thống kê phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (gọi chung là Người được ủy quyền phát ngôn) trong phạm vi, quyền hạn của đơn vị trực thuộc đó và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Cục trưởng về nội dung thông tin đã cung cấp.

----------------------

1. Cục Trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Ông: Trần Văn Vũ 

Điện thoại: 0914 061153 

Mail: vutvdna@gso.gov.vn

2. Người được cục trưởng ủy quyền phát ngôn cung cấp thông tin số liệu thống kê

Bà: Nguyễn Thị Kiều Liên, Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp

Số điện thoại: 0905 085 156 - 02363 827680

mail: lienntkdna@gso.gov.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn