(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Kế hoạch công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 26/02/2021 Lượt xem: 16

Công văn của Sở thông tin truyền thông phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền tổng điều tra kinh tế năm 2021

NỘI DUNG CÔNG VĂN

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn