(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Cục Thuế Đà Nẵng phối hợp tuyên truyền về công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 20/03/2021 Lượt xem: 47

Thực hiện công tác phối hợp trong công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã phối hợp cùng cơ quan Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng trong công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn cuộc Tổng điều tra kinh tế đến với Doanh nghiệp.

Quý Công ty, doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thế có thể tham khảo một số tin bài tuyên truyền đăng tải trên trang của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ liên kết dưới đây:

http://gdt.gov.vn/wps/portal/TDTKT2021

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn