(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

QUI MÔ DÂN SỐ THEO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 22/10/2010 Lượt xem: 240

Tại Đà Nẵng có 45 phường thuộc khu vực thành thị và 11 xã thuộc khu vực nông thôn. Những phường có tính chất đô thị hóa cao, tập trung là những phường quanh khu vực trung tâm thành phố. Một số phường thuộc Hòa Vang cũ còn mang tính chất nông thôn nhiều hơn.

Các đơn vị hành chính phường, xã

Tại Đà Nẵng có 45 phường thuộc khu vực thành thị và 11 xã thuộc khu vực nông thôn.
Những phường có tính chất đô thị hóa cao, tập trung là những phường quanh khu vực trung tâm thành phố. Một số phường thuộc Hòa Vang cũ còn mang tính chất nông thôn nhiều hơn.
Các xã tại Đà Nẵng do không quá xa khu vực thành thị, đường giao thông thuận tiện, điện lưới phủ kín, liên lạc thông suốt, một số nơi có đầy đủ các cơ sở bệnh xá, chợ, trường học, bưu điện… Cho nên dân cư sống khá ổn định và không có hiện tượng di dân từ nông thôn ra thành thị.
Qua kết quả sơ bộ Tổng diều tra dân số và nhà ở 1/4/2009. Qui mô dân số của các phường, xã như sau:
§ Dân số trung bình mỗi phường 17,12 nghìn người
§ Dân số trung bình mỗi xã 10,60 nghìn người
§ Số hộ gia đình trung bình mỗi phường 4276 hộ
§ Số hộ gia đình trung bình mỗi xã 2687 hộ
Những phường/xã có trên 20 nghìn người là: Hòa Khánh Bắc, Hòa Minh, An Hải Bắc, Thọ Quang, Hòa Khánh Nam, Hòa Cường Bắc, Khuê Trung, Mỹ An, Thanh Bình, Chính Gián, An Khê. Những phường/xã có dân số dưới 5 nghìn người là Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh.
Các đơn vị tổ dân phố, thôn
Đến 1/4/2009, tại Đà Nẵng có khoảng 2050 tổ dân phố tại khu vực thành thị và 118 thôn tại khu vực nông thôn.
Do tính chất là một đô thị đang trong quá trình cải tạo, phát triển, xây dựng nên các khu vực dân cư thường xuyên biến động. Từ đó các tổ dân phố được sắp xếp, thay đổi liên tục.
Qui mô tổ dân phố trước đây thường ở mức độ khoảng 70 hộ. Trong Tổng điều tra, do không xác định hộ theo hình thức hộ khẩu nên có khá nhiều hộ gia đình được tách ra căn cứ theo tình trạng ăn chung, ở chung. Từ đó, đã xác định qui mô một tổ dân phố hiện nay trung bình 94 hộ và 375 nhân khẩu. Nhưng trong thực tế qui mô hộ và nhân khẩu mỗi tổ dân phố rất khác nhau. Kết quả điều tra cho thấy có những tổ dân phố có gần 500 hộ và trên 1300 nhân khẩu.
Qui mô dân số của các tổ dân phố, thôn như sau:
§ Dân số trung bình mỗi tổ dân phố 375 người
§ Dân số trung bình mỗi thôn 988 người
§ Số hộ gia đình trung bình mỗi tổ dân phố 94 hộ
§ Số hộ gia đình trung bình mỗi thôn 250 hộ
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn