(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng CAPI - Tổng điều tra kinh tế 2021 giai đoạn 2
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 04/06/2021 Lượt xem: 54

Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng CAPI Phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và phiếu co sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn